BL Bokslut besk 2013.11.102 finns att hämta

Funktionspanelen/Aktivitetspanelen var tidigare flyttbar, dvs. man kunde dra och släppa den och därmed placera den var man ville.Detta kunde (i vissa fall) innebära att själva panelen inte syntes.
Med anledning av detta så finns nu panelen längst upp till höger och går ej att flytta.
Däremot kan man nu dubbelklicka på texten Funktion… för att gömma den alternativt klicka på texten för att panelen ska visas.