BL Bokslut besk 2013.11.103

Version 2013.11.103 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Vi vill på detta sätt påminna om en förändring i den guide som hjälper dig vid
en SIE import eller om du skapar en ny fil.
Alternativen K2 respektive traditionell uppställningsform har bytt plats.
Du måste alltså aktivt välja alternativet Årsredovisning då du avser att
använda traditionell uppställningsform.