BL Bokslut Besk. 2013.11.106

Version 2013.11.106 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Bl.a. åtgärdar versionen ett problem som kunde uppstå i och med automatiskt
skapande av bilagor utifrån anläggningsregistret. Felet kunde visa sig på så
sätt att de ackumulerade avskrivningarna på helt avskrivna inventarier ej
följde med till bilaga 1209.