BL Bokslut Besk 2013.12.101

I denna version finns en hel del nyheter och förbättringar.
Du kan nu automatiskt skapa redovisningsprinciper för K2-årsredovisning samt för årsbokslut.
Möjlighet finns också att upprätta en förkortad balansräkning i K2, du kan läsa i aktuellt Versionsnytt hur du gör.Där finns även en beskrivning av dessa ändringar presenterade.
Vi har också till denna version låst upp knappen för filmade guider som du hittar under fliken Hjälp. Dessa guider kommer successivt att fyllas på med användbara tips och funktioner.