Besk 2013.12.102 finns tillgänglig för nedladdning.

I programmets versionsnytt kan du se vad som förändrats jämfört med föregående version.

Obs! Denna version avser fortfarande räkenskapsår som avslutas under 2013.

Inom kort kommer version Besk 2014  som avser räkenskapsår som avslutas under 2014. Den versionen är uppdaterad med värden och procentsatser för 2014. Stora insatser av utvecklingsarbete har lagts ner för att snabba upp processen med att skapa upp årsredovisningen i Besk 2014.

Vill du påbörja ett räkenskapsår som slutar under 2014 redan nu så kan du välja Arkiv / Skapa nytt räkenskapsår. Där kan man sedan påbörja arbetet med årsredovisningen och dokumentera i bilagor. När du sedan får besk 2014 så väljer du att (i den versionen) Öppna från föregående år och svara Nej på frågan om du vill skapa nytt räkenskapsår (nytt räkenskapsår har du ju redan skapat).