Ny årsversion

BL Bokslut Besk 2014.1.101 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Det är årsversionen som ska användas för årsbokslut och årsredovisningar vars räkenskapsår avslutas under 2014.

Om du gjort årsbokslut/årsredovisning för ett bolag i den tidigare versionen (Besk 2013) av BL Bokslut så bör du använda funktionen Öppna från föregående år. På detta sätt konverteras en hel del data som du använde förra året in till den fil du skapar i årets program.

Har du redan börjat jobba med en fil (som avser ett räkenskapsår som avslutas under 2014) i Besk 2013 och därmed redan skapat nytt räkenskapsår så kan du nu välja att Öppna från föregående år men svara Nej på frågan om du vill skapa nytt räkenskapsår.

Ny Årsredovisning
Denna gång vill vi speciellt betona vikten av att läsa versionsnytt eftersom denna version innehåller en del nyheter och förändringar, främst avseende årsredovisningsdelen.

Den del av programmet som avser årsredovisningen är till stora delar är nämligen omgjord. Anledningen till detta är att man, beroende på vilken miljö man jobbat i (ofta terminal server) kunde uppleva alltför långa svarstider avseende årsredovisningen. Den nya tekniken bakom årsredovisningen innebär också att programmet är förberett för kommande prestandaoptimeringar samt skapar ett smidigare arbetsflöde.

Årsredovisningen och övriga dokument presenteras nu i form av flikar, som var och en representerar en del av årsredovisningen och övriga dokument, se bilden nedan.

För att komma åt de olika arbetsytor som avser årsredovisningen ser knapparna numera ut som på bilden nedan:

Spara filer
Förutsatt att man ej ändrat i standardinställningarna så sparas nu två interna säkerhetskopior, de tas med fem minuters mellanrum.

OBS! Originalfilen sparas nu också var femte minut.

Allt detta förutsätter att man gjort en första manuell sparning av filen (du får även en fråga om du vill göra detta efter fem minuter).