Nu finns BL Bokslut version Besk 2014.4.101 tillgänglig för nedladdning.

Versionen innehåller stöd för det regelverk som avser K3 för årsredovisningar. Funktionen avser i denna version enbart nya filer och främst aktiebolag.

I K3 läget finner du bl.a. nya noter, nya bokslutsbilagor, stöd för redovisningsprinciper, kassaflödesanalys m.m. Dessutom kommer ytterligare funktioner att läggas till i kommande versioner.

Kassaflödesanalysen skapar du antingen genom att välja den i guiden eller genom att klicka på ribbonknappen Kassaflödesanalys och om du vill visa även föregående år så väljer du det under Inställningar/Layout/Kassaflödesanalys, visa jämförelseår.