Nu finns version BL Bokslut 2014.4.106 tillgänglig för nedladdning

Avrundningsfunktionen som rör resultatdelen har ej fungerat tillfredsställande i föregående version av programmet.
Under vissa omständigheter kunde du stöta på problem då du använde personregistret.
Denna version åtgärdar båda dessa problem.