Nu finns BL Bokslut version 2014.5.101 tillgänglig för nedladdning

Byte av regelverk

I denna version så är funktionen Byt regelverk aktiverad avseende byte från Traditionell till K3 respektive K2 till K3.

Funktionen hittar du under Arkiv och Byte av regelverk.

Den är speciellt användbar då du upprättat en kundfil i programmet föregående år och vill få med dig företagsuppgifter, anläggningsregister och bokslutsbilagor från föregående år.

Gör då så här: Öppna från föregående år, svara Ja på frågan om att skapa nytt år, spara filen. Välj sedan att byta regelverk genom att använda funktionen Byt regelverk.

Nya funktioner i K3

Nu finns en årsredovisningsmall för K3 ekonomisk förening inlagd i programmet.

En ny bokslutsbilaga, 1210, finns för komponentavskrivning i K3.

Ytterligare ett antal K3 noter finns nu inlagda i programmet. Det är noterna:

  • Inkomstskatter
  • Uppskjuten skatteskuld
  • Förändringar i eget kapital från föregående år vid byte av redovisningsprincip (kan användas för att visa justeringarna vid övergång till K3)

Se versionsnytt för mer information om den nya versionen.