Nu finns BL Bokslut Besk 2014.6.101 tillgänglig för nedladdning

I denna version finner du stöd för K3 kombinerat med funktionsindelad årsredovisning.
Det innebär också att om du gjorde en årsredovisning i enlighet med den traditionella funktionsindelade uppställningsformen i 2013 års program, så kan du välja att öppna från föregående år. Därefter, väljer du i guiden som följer, K3 och Funktionsindelad för att få med så mycket som möjligt från den tidigare filen.
Ett antal nya noter avseende K3 har också lagts till, nämligen:
– Pågående arbete
– Avsättningar
– Förfallotid skulder
– Ersättning till revisorer
Vill du byta från exempelvis K2 till K3 eller från K3 Kostnadsslagsindelad till K3 Funktionsindelad så gör du det genom att använda knappen Byte av regelverk.