Dubbla underskrifter vid Tilläggsupplysningarna

Under vissa omständigheter kan du få problem med dubbla underskrifter.
Om du får detta problem kan du åtgärda det genom att klicka på funktionsknappen Återställ, då du står i Tilläggsupplysningarna..
Du återställer då enbart Tilläggsupplysningarna inga andra sidor påverkas.
Belopp etc. ligger kvar även i Tilläggsupplysningarna. Det som återställs är själva layouten, således kommer ev. sidbryt att försvinna och dessa måste göras om, men problemet med underskrifterna åtgärdas.