BL Bokslut 2015.5.102 finns nu tillgänglig för nedladdning

Fr.o.m. denna version går det nu att använde den automatiserade överföringen till BL Skatt även då BL Skatt körs i molnet.

Korrigering har gjorts avseende sparande av filer i molnet. Vissa specialtecken får ej användas i filnamnet.

Under vissa omständigheter kunde programmet stöta på problem då en kontrollbilaga stängdes i maximerat läge. Detta är åtgärdat i denna version.