BL Bokslut 2015.5.103 finns nu tillgänglig för nedladdning

Denna version åtgärdar ett problem som innebar att man inte kunde kopiera lokalt sparade filer till molnet.