Alternativregeln för löpande räkning slopas i K2!

Bokföringsnämnden har beslutat att i K2 ta bort möjligheten att redovisa tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln.
Företagen måste därmed redovisa intäkten från uppdrag på löpande räkning enligt huvudregeln.
Det innebär att intäkten för arbeten som utförts under räkenskapsåret ska redovisas även om de inte har fakturerats på balansdagen.
Anledningen till regeländringen är att alternativregeln strider mot EU-rätten.
Observera att det fortfarande är möjligt att ta upp intäkten i takt med faktureringen i inkomstdeklarationen.
Detta gäller för de räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

Läs mer på Bokföringsnämndens webbplats