Export till blankett R2 i BL Skatt

Denna information gäller dig som använder den nya funktionen för att exportera K2 bokslut direkt till BL Skatt. För räkenskapsår som avslutas september-december 2015 sätts inte bocken i BL Skatt för att exportera SRU. Detta gäller vid import till befintlig deklaration.
Det är bara för inlämningsperiod 4 som detta händer. Du löser detta genom att sätta bocken manuellt i BL Skatts deklarationsöversikt innan export SRU (filöverföring). Se bild.