Skicka in protokoll till Bolagsverket vid utdelning?

Om utdelning till aktieägarna beslutas på årsstämman behöver inte någon kopia av årsstämmoprotokollet skickas in till Bolagsverket. Det krävs numera endast om utdelning beslutas på en extra bolagsstämma.
När utdelning beslutas på extra bolagsstämma ska även blankett 828 Vinstutdelning på extra bolagsstämma skickas in till Bolagsverket. Läs mer på Bolagsverkets hemsida om utdelning

Bolagsverket om utdelning på årsstämma

Bolagsverket om utdelning på extra stämma