Windows 10 och printer not activated error code -30 vid utskrift till PDF.

Inom den närmaste tiden sker med automatik en omfattande uppdatering  av Windows 10 (detta gäller således enbart er som använder Windows 10). Den kan under vissa omständigheter leda till ett problem vid utskrift till PDF. Problemet generar en felkod (se rubriken) och ingen utskrift görs. Lämpligen löses det på detta sätt (se även vårt forum Frågor och svar):
Klicka på förstoringsglaset nere i vänstra hörnet (i aktivitetspanelen).
Där det står Sök i Windows, anger du ordet ”Skrivare”.
Längre upp får du då alternativet Enheter och Skrivare, klicka på det alternativet.
Förmodligen kommer du att se en eller flera skrivare som heter Amyuni, de visas såsom en skrivare med ett PDF dokument i. Dessa kan också innehålla Namnet BL Information eller Programgruppen.
Ta bort alla sådana genom att högerklicka på dem och välja Ta bort enhet.
Installera sedan om programmet, välj Reparera om du får det alternativet.