Nu finns version 2016.3.101 tillgänglig för nedladdning

Lagändringar, ÅRL

Vissa lagändringar i årsredovisningslagen (ÅRL) har genomförts och gäller från och med 1 januari 2016. Dessa påverkar årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2015. Denna version innehåller ytterligare anpassningar till detta, bl.a.:

Dialogen för Förvaltningsberättelsen är delvis omgjord (ordningen av textfälten ser du ute till vänster i själva dialogen). Dubbelklicka på den del (t.ex. Allmänt om verksamheten) du vill redigera.

Det går numera att infoga tabeller i Verksamheten.

Företagets säte hämtas från Basuppgifterna där sätet således ska anges.

Ett antal nya noter kommer också med denna version.

I och med övergången till de nya reglerna gör vi en delvis ny dialog till dessa noter. Tänk på att klicka på Verkställ eller OK när du är klar med noten.

Eget kapital ska hädanefter anges i förvaltningsberättelsen, det finner du stöd för i denna version.

Tillvägagångssättet för att komma åt redan skapade noter förändras delvis. Tidigare kunde du klicka på de flikar som representerade respektive not. Dessa ersätts nu helt av länkarna ute till vänster när du står i årsredovisningen.

Övrigt

Utskriftshanterarens dialog är delvis omgjord

Nya bokslutsbilagor: Nuvärde, Andelar i intresseföretag samt Andelar i koncernföretag.

Nu kan du ange byråval avseende revisorer och du kan också ange om man såsom auktoriserad redovisningskonsult tillhör FAR eller SRF. Detta görs i personuppgifterna.

I och med denna versions utgåva kan du ange egna nyckeltalsdefinitioner.

När du jobbar med en fil som avser K3 har du nu möjlighet att låsa upp innehållsförteckning och sidnumrering samt rubriker (noter etc. går ju redan att textändra).

Se versionsnytt för mer information om nyheter i programversionen.