Nu finns BL Bokslut version 2016.3.102 tillgänglig för nedladdning

Ytterligare ett antal nya noter finns nu tillagda.

Under vissa omständigheter kunde ett fel uppstå som innebar att om man angett säkerheter o ansvarsförbindelser inom linjen, i en tidigare version, så följde dessa med till förra versionen. Detta är åtgärdat i denna version.

Avseende resultatdispositionen och om man förra året valt kontokoppling, så kunde det hända att kopplingen ej behölls då man öppnade från föregående år, detta är också åtgärdat i denna version.