Nu finns BL Bokslut version 2016.3.103 tillgänglig för nedladdning

Versionen åtgärdar ett fel. Felet visade sig när du använde ett räkenskapsår som påbörjats under 2015 (dvs. innan de nya reglarna började gälla). Om du inte hade några säkerheter och/eller ansvarsförbindelser och ville att ordet INGA skulle visas i balansräkningen (efter Säkerheter och Ansvarsförbindelser) så skrevs det ej ut.