Eget kapital i förvaltningsberättelsen?

Eget kapital ska hädanefter anges i förvaltningsberättelsen för räkenskapsår som påbörjats efter 2015-12-31. Det finner du stöd för i BL Bokslut och programmet känner av vilket räkenskapsår som är registrerat. Brutna räkenskapsår som påbörjats innan 2016-01-01 ska alltså följa den gamla utformningen med not för det bokslutet.