Enklare att anmäla utdelning på extra bolagsstämma

Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma ska genast anmälas till Bolagsverket. Från och med 1 januari 2017 behöver inte bolagsstämmoprotokollet skickas in för registrering. En företrädare för bolaget ska istället underteckna anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar.

Vinstutdelningen kan dessutom anmälas elektroniskt på verksamt.se. Det är alltså enklare att anmäla och det går snabbare att få ärendet registerat.