Nu finns BL Bokslut version 2016.4.101 tillgänglig för nedladdning

Versionen innehåller stöd för att upprätta (frivillig) Kassaflödesanalys i K2, AB och K2 Ek. förening.
Observera att Kassaflödesanlysen ej är obligatorisk i K2.

Redovisningsprinciperna konverteras till nu gällande texter, förutsatt att du använder K2 och att räkenskapsåret inleds under 2016.
Om du själv gjort manuella ändringar så konverteras de inte.

Vi förtydligar i programmet hur du redigerar texter i Förvaltningsberättelsens Verksamhet, men passar ändå på att här tala om att du ska dubbelklicka på den rubrik vars underlydande text du vill redigera. Själva redigeringen sker i textrutan till höger.

Du kan nu också välja att ej infoga Flerårsöversikten genom att bocka ur checkboxen som styr detta.