Nu finns BL Bokslut version 2016.4.102 tillgänglig för nedladdning

I denna version har ytterligare optimering av Förvaltningsberättelsen gjorts. Den innehåller också förbättringar av vissa funktioner gällande anpassningen till BFNAR 2016:10 och de nya lagändringarna.