Enklare att anmäla utdelning på extra bolagsstämma

Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma ska genast anmälas till Bolagsverket. Från och med 1 januari 2017 behöver inte bolagsstämmoprotokollet skickas in för registrering. En företrädare för bolaget ska istället underteckna anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar.

Vinstutdelningen kan dessutom anmälas elektroniskt på verksamt.se. Det är alltså enklare att anmäla och det går snabbare att få ärendet registerat.

NYHET! Fråga supporten och sök svar dygnet runt, året om.

I BL Bokslut Besk 2014 har vi introducerat en ny tjänst för att du snabbt ska få svar på dina frågor.
I programmet har vi infogat en pratbubbla med texten Frågor och Svar som länkar dig vidare till vårt nya supportforum där du kan ställa frågor och få svar från oss som jobbar med support. Redan när du skriver din fråga får du förslag på liknande frågor och förhoppningen är att du hittar svaret på en gång.

För dig som arbetar med BL Bokslut Besk 2013 kommer du åt tjänsten genom att klicka på pratbubblan här bredvid eller via hemsideadressen:

support.blbokslut.se

 

 

Behöver du redigera din Årsredovisning?

En vanlig fråga vi får till vår programsupport är hur man flyttar en not som hamnat på två sidor?
I den nya årsversionen av BL Bokslut som du nu arbetar med har vi ändrat sättet att infoga rader och sidbryt samt hur du tar bort en rad. Numera högerklickar du för att få dessa valmöjligheter när du arbetar med avsnittet Tilläggsupplysningar:

Här kan du också välja att skapa ett sidbryt ovanför rubriken Underskrifter för att få dessa på egen sida.
Vill du ändra till hur det såg ut innan dina ändringar klickar du bara på funktionsknappen Återställ.

 

Inför årsskiftet.

Vi vill på detta sätt påminna om att programmets stöd för Windows XP och Windows server 2003 kommer att upphöra efter årsskiftet, anledningen är (såsom vi tidigare påtalat) att Microsoft sedan april slutat att utveckla dessa operativsystem ytterligare.