Alternativregeln för löpande räkning slopas i K2!

Bokföringsnämnden har beslutat att i K2 ta bort möjligheten att redovisa tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln.
Företagen måste därmed redovisa intäkten från uppdrag på löpande räkning enligt huvudregeln.
Det innebär att intäkten för arbeten som utförts under räkenskapsåret ska redovisas även om de inte har fakturerats på balansdagen.
Anledningen till regeländringen är att alternativregeln strider mot EU-rätten.
Observera att det fortfarande är möjligt att ta upp intäkten i takt med faktureringen i inkomstdeklarationen.
Detta gäller för de räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

Läs mer på Bokföringsnämndens webbplats

Besk 2013.12.102 finns tillgänglig för nedladdning.

I programmets versionsnytt kan du se vad som förändrats jämfört med föregående version.

Obs! Denna version avser fortfarande räkenskapsår som avslutas under 2013.

Inom kort kommer version Besk 2014  som avser räkenskapsår som avslutas under 2014. Den versionen är uppdaterad med värden och procentsatser för 2014. Stora insatser av utvecklingsarbete har lagts ner för att snabba upp processen med att skapa upp årsredovisningen i Besk 2014.

Vill du påbörja ett räkenskapsår som slutar under 2014 redan nu så kan du välja Arkiv / Skapa nytt räkenskapsår. Där kan man sedan påbörja arbetet med årsredovisningen och dokumentera i bilagor. När du sedan får besk 2014 så väljer du att (i den versionen) Öppna från föregående år och svara Nej på frågan om du vill skapa nytt räkenskapsår (nytt räkenskapsår har du ju redan skapat).

BL Bokslut Besk 2013.12.101

I denna version finns en hel del nyheter och förbättringar.
Du kan nu automatiskt skapa redovisningsprinciper för K2-årsredovisning samt för årsbokslut.
Möjlighet finns också att upprätta en förkortad balansräkning i K2, du kan läsa i aktuellt Versionsnytt hur du gör.Där finns även en beskrivning av dessa ändringar presenterade.
Vi har också till denna version låst upp knappen för filmade guider som du hittar under fliken Hjälp. Dessa guider kommer successivt att fyllas på med användbara tips och funktioner.

BL Bokslut Besk. 2013.11.106

Version 2013.11.106 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Bl.a. åtgärdar versionen ett problem som kunde uppstå i och med automatiskt
skapande av bilagor utifrån anläggningsregistret. Felet kunde visa sig på så
sätt att de ackumulerade avskrivningarna på helt avskrivna inventarier ej
följde med till bilaga 1209.

BL Bokslut besk 2013.11.103

Version 2013.11.103 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Vi vill på detta sätt påminna om en förändring i den guide som hjälper dig vid
en SIE import eller om du skapar en ny fil.
Alternativen K2 respektive traditionell uppställningsform har bytt plats.
Du måste alltså aktivt välja alternativet Årsredovisning då du avser att
använda traditionell uppställningsform.

BL Bokslut besk 2013.11.102 finns att hämta

Funktionspanelen/Aktivitetspanelen var tidigare flyttbar, dvs. man kunde dra och släppa den och därmed placera den var man ville.Detta kunde (i vissa fall) innebära att själva panelen inte syntes.
Med anledning av detta så finns nu panelen längst upp till höger och går ej att flytta.
Däremot kan man nu dubbelklicka på texten Funktion… för att gömma den alternativt klicka på texten för att panelen ska visas.