Hög tid att anmäla dig till BL-dagarna!

Det börjar närma sig våra BL-dagar i Malmö, Göteborg och Stockholm 6-8 september. Under vår turné bjuder vi på kostnadsfria seminarier, fika och trevliga möten – med oss och med andra kunder.

Under BL-dagen äger också våra användarträffar för BL Skatt och BL Bokslut rum och vi visar höstens nyheter i programmen. Vi lovar att vi har flera spännande saker på gång!

Välkommen du med!

Klicka här för att anmäla dig till användarträffen i BL Skatt och BL Bokslut >>

Supporten stängd 19/8

På fredag den 19/8 är supporten stängd på grund av utbildning. Du kan alltid söka efter svar på dina frågor i vårt supportforum som du når via pratbubblan Frågor och svar högst upp i programmet, eller via knappen nedan. På måndag 22/8 är vi tillbaka igen och håller öppet som vanligt!

Export till blankett R2 i BL Skatt

Denna information gäller dig som använder den nya funktionen för att exportera K2 bokslut direkt till BL Skatt. För räkenskapsår som avslutas september-december 2015 sätts inte bocken i BL Skatt för att exportera SRU. Detta gäller vid import till befintlig deklaration.
Det är bara för inlämningsperiod 4 som detta händer. Du löser detta genom att sätta bocken manuellt i BL Skatts deklarationsöversikt innan export SRU (filöverföring). Se bild.

Om du uppdaterat till Windows 10 och inte kan öppna filen

Nu har det nya operativsystemet Windows 10 från Microsoft funnits för nedladdning
några veckor.
Vi har upptäckt att bokslutsfiler som har ett årsstämmoprotokoll/föreningsprotokoll inte
går att öppna i Windows 10.
Under vissa förutsättningar kunde BL Bokslut 2015 låsa sig när du sparar dokumentet i
t.ex. Dropbox.

Vi har nu rättat detta i vårt program, och nya versioner finns att hämta på vår hemsida.
BL Bokslut 2015 (2015.1.102) resp. BL Bokslut 2014 (2014.6.102).

Om du inte kan ladda ner versionen och har någon bokslutsfil som det brådskar med
kan du maila in den till support@blbokslut.se, så sparar vi om filen så att du kan fortsätta
jobba med den i Windows 10.

Nu finns version Besk 2014.1.105 att hämta

I denna version finns en hel del nyheter och förbättringar. Exempelvis har överföringen från BL Administration stadgats upp. Det har även förekommit att inte all information i förvaltningsberättelsen har visats under fliken Förvaltningsberättelse i samband med att årsredovisningen har låsts för redigeringar. Detta är nu åtgärdat

Du kan läsa mer i Versionsnytt om de förbättringar som finns i denna version.

Infoga rad eller sidbryt i årsredovisningen

När all information till årsredovisningen är införd är det dags att göra de sista finjusteringarna i själva årsredovisningsdokumentet inför utskrift. För att lägga till eller ta bort rader samt infoga sidbryt högerklickar du på önskat ställe i dokumentet.

 

 

 

 

 

 

När du är klar med redigeringarna klickar du på Lås årsredovisning. Vill du göra ytterligare korrigeringar i årsredovisningen, bocka ur funktionen Lås årsredovisningen.

Ny årsversion

BL Bokslut Besk 2014.1.101 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Det är årsversionen som ska användas för årsbokslut och årsredovisningar vars räkenskapsår avslutas under 2014.

Om du gjort årsbokslut/årsredovisning för ett bolag i den tidigare versionen (Besk 2013) av BL Bokslut så bör du använda funktionen Öppna från föregående år. På detta sätt konverteras en hel del data som du använde förra året in till den fil du skapar i årets program.

Har du redan börjat jobba med en fil (som avser ett räkenskapsår som avslutas under 2014) i Besk 2013 och därmed redan skapat nytt räkenskapsår så kan du nu välja att Öppna från föregående år men svara Nej på frågan om du vill skapa nytt räkenskapsår.

Ny Årsredovisning
Denna gång vill vi speciellt betona vikten av att läsa versionsnytt eftersom denna version innehåller en del nyheter och förändringar, främst avseende årsredovisningsdelen.

Den del av programmet som avser årsredovisningen är till stora delar är nämligen omgjord. Anledningen till detta är att man, beroende på vilken miljö man jobbat i (ofta terminal server) kunde uppleva alltför långa svarstider avseende årsredovisningen. Den nya tekniken bakom årsredovisningen innebär också att programmet är förberett för kommande prestandaoptimeringar samt skapar ett smidigare arbetsflöde.

Årsredovisningen och övriga dokument presenteras nu i form av flikar, som var och en representerar en del av årsredovisningen och övriga dokument, se bilden nedan.

För att komma åt de olika arbetsytor som avser årsredovisningen ser knapparna numera ut som på bilden nedan:

Spara filer
Förutsatt att man ej ändrat i standardinställningarna så sparas nu två interna säkerhetskopior, de tas med fem minuters mellanrum.

OBS! Originalfilen sparas nu också var femte minut.

Allt detta förutsätter att man gjort en första manuell sparning av filen (du får även en fråga om du vill göra detta efter fem minuter).

Bilaga 1209 Planenliga avskrivningar

Vid manuell inmatning av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar på bilaga 1209 (inventarien är fullt avskriven) räknas det ut ett felaktigt belopp till kolumnen Periodens avskrivning. Åtgärda genom att ändra periodens avskrivning till siffran 0 för att beräkningen skall bli rätt på bilagan. Felet kommer att rättas till nästkommande version. Om bilagan skapas från Anläggningsregistret uppstår inte felet.