Skriv en recension om BL Bokslut

När man köper ett nytt ekonomisystem är det viktigt att veta vad andra användare tycker. Det spelar liksom ingen roll hur mycket tjusiga bilder och säljande superlativ vi skriver på vår hemsida – ditt ord som befintlig användare väger tyngst.

Därför är vi tacksamma om just du skriver en recension på det eller de program i vårt utbud du använder. Besök vår hemsida och välj det program just du använder. Du hittar recensionsfliken längst ner till höger.

BL Bokslut besk 2013.11.103

Version 2013.11.103 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Vi vill på detta sätt påminna om en förändring i den guide som hjälper dig vid
en SIE import eller om du skapar en ny fil.
Alternativen K2 respektive traditionell uppställningsform har bytt plats.
Du måste alltså aktivt välja alternativet Årsredovisning då du avser att
använda traditionell uppställningsform.

BL Bokslut besk 2013.11.102 finns att hämta

Funktionspanelen/Aktivitetspanelen var tidigare flyttbar, dvs. man kunde dra och släppa den och därmed placera den var man ville.Detta kunde (i vissa fall) innebära att själva panelen inte syntes.
Med anledning av detta så finns nu panelen längst upp till höger och går ej att flytta.
Däremot kan man nu dubbelklicka på texten Funktion… för att gömma den alternativt klicka på texten för att panelen ska visas.

Byte av uppställningsform

Då du vill byta uppställningsform, från traditionell till K2 finns en funktion som du hittar under Arkiv och som heter Byt uppställningsform m.m.
Om du använder denna funktion kan du under vissa omständigheter råka ut för att programmet slutar att fungera.
Tillsvidare åtgärdar du problemet genom att skapa upp en årsredovisning innan du använder funktionen. Du behöver inte göra något i årsredovisningen, enbart skapa
upp den en gång.

Rättelse kommer i nästa version.

Bilaga 1209 Planenliga avskrivningar

Vid manuell inmatning av anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar på bilaga 1209 (inventarien är fullt avskriven) räknas det ut ett felaktigt belopp till kolumnen Periodens avskrivning. Åtgärda genom att ändra periodens avskrivning till siffran 0 för att beräkningen skall bli rätt på bilagan. Felet kommer att rättas till nästkommande version. Om bilagan skapas från Anläggningsregistret uppstår inte felet.

BL Bokslut besk 2013.10.104 finns för nedladdning.

Version  2013.10.104

Denna version åtgärdar en felaktighet som kunde uppträda då du valt att konvertera från traditionell uppställningsform avseende årsredovisningen, till K2.
Felet kunde visa sig efter att noterna konverterats. Om du därefter klickade på fliken för noter så kunde programmet stöta på ett problem och stängas ned.

För att läsa mer om nyheterna i programmet gå till Hjälp och Versionsnytt.
För att hämta programmet går du till www.blinfo.se och loggar in under Mina sidor.

BL Bokslut besk 2013.10.103 finns för nedladdning.

Version  2013.10.103

Under vissa omständigheter kunde en felaktighet inträffa. Denna gjorde att den text
du hade i exempelvis Verksamhet m.m. (Förvaltningsberättelsen) ej infogades i
själva årsredovisningsdokumentet.

För att läsa mer om nyheterna i programmet gå till Hjälp och Versionsnytt.
För att hämta programmet går du till www.blinfo.se och loggar in under Mina sidor.