Om du uppdaterat till Windows 10 och inte kan öppna filen

Nu har det nya operativsystemet Windows 10 från Microsoft funnits för nedladdning
några veckor.
Vi har upptäckt att bokslutsfiler som har ett årsstämmoprotokoll/föreningsprotokoll inte
går att öppna i Windows 10.
Under vissa förutsättningar kunde BL Bokslut 2015 låsa sig när du sparar dokumentet i
t.ex. Dropbox.

Vi har nu rättat detta i vårt program, och nya versioner finns att hämta på vår hemsida.
BL Bokslut 2015 (2015.1.102) resp. BL Bokslut 2014 (2014.6.102).

Om du inte kan ladda ner versionen och har någon bokslutsfil som det brådskar med
kan du maila in den till support@blbokslut.se, så sparar vi om filen så att du kan fortsätta
jobba med den i Windows 10.

Dubbla underskrifter vid Tilläggsupplysningarna

Under vissa omständigheter kan du få problem med dubbla underskrifter.
Om du får detta problem kan du åtgärda det genom att klicka på funktionsknappen Återställ, då du står i Tilläggsupplysningarna..
Du återställer då enbart Tilläggsupplysningarna inga andra sidor påverkas.
Belopp etc. ligger kvar även i Tilläggsupplysningarna. Det som återställs är själva layouten, således kommer ev. sidbryt att försvinna och dessa måste göras om, men problemet med underskrifterna åtgärdas.

Nu finns BL Bokslut Besk 2014.6.101 tillgänglig för nedladdning

I denna version finner du stöd för K3 kombinerat med funktionsindelad årsredovisning.
Det innebär också att om du gjorde en årsredovisning i enlighet med den traditionella funktionsindelade uppställningsformen i 2013 års program, så kan du välja att öppna från föregående år. Därefter, väljer du i guiden som följer, K3 och Funktionsindelad för att få med så mycket som möjligt från den tidigare filen.
Ett antal nya noter avseende K3 har också lagts till, nämligen:
– Pågående arbete
– Avsättningar
– Förfallotid skulder
– Ersättning till revisorer
Vill du byta från exempelvis K2 till K3 eller från K3 Kostnadsslagsindelad till K3 Funktionsindelad så gör du det genom att använda knappen Byte av regelverk.

Nu finns BL Bokslut 2015.1.101 tillgänglig för nedladdning

Version 2015.1.101 är årsversionen som ska användas för årsbokslut och årsredovisningar vars räkenskapsår avslutas under 2015.
Om du gjort årsbokslut / årsredovisning för ett bolag i BL Bokslut Besk 2014 så bör du använda funktionen Öppna från föregående år. På detta sätt konverteras relevant data som du använde tidigare in till den fil du skapar 2015 års program.

2015Skärmklipp

 

Nu finns BL Bokslut version 2014.5.101 tillgänglig för nedladdning

Byte av regelverk

I denna version så är funktionen Byt regelverk aktiverad avseende byte från Traditionell till K3 respektive K2 till K3.

Funktionen hittar du under Arkiv och Byte av regelverk.

Den är speciellt användbar då du upprättat en kundfil i programmet föregående år och vill få med dig företagsuppgifter, anläggningsregister och bokslutsbilagor från föregående år.

Gör då så här: Öppna från föregående år, svara Ja på frågan om att skapa nytt år, spara filen. Välj sedan att byta regelverk genom att använda funktionen Byt regelverk.

Nya funktioner i K3

Nu finns en årsredovisningsmall för K3 ekonomisk förening inlagd i programmet.

En ny bokslutsbilaga, 1210, finns för komponentavskrivning i K3.

Ytterligare ett antal K3 noter finns nu inlagda i programmet. Det är noterna:

  • Inkomstskatter
  • Uppskjuten skatteskuld
  • Förändringar i eget kapital från föregående år vid byte av redovisningsprincip (kan användas för att visa justeringarna vid övergång till K3)

Se versionsnytt för mer information om den nya versionen.

 

 

Livesänd programutbildning om årsredovisning 19 mars kl 10

Förra veckan körde vi livesänd programutbildning om bokslutsdelen i BL Bokslut och nu är det dags för årsredovisningsdelen.

På torsdag den 19 mars kl 10.00 har du möjlighet att lära dig mer om BL Bokslut – direkt vid din dator och utan att behöva lämna kontoret!

Läs mer/boka:

19 mars kl 10.00 – Årsredovisningsdelen >>

Utbildningen tar ca 1 timme. Du kan givetvis ställa frågor i samband med livesändningen och vi skickar instruktioner i god tid innan så du vet hur du ansluter till utbildningssidan.

Välkommen med din anmälan!