BL Bokslut 2014.4.104 finns nu tillgänglig för nedladdning

Versionen innehåller uppdaterad utgåva av boken Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2 (i PDF format).
Förutom diverse optimeringar åtgärdar denna version ett problem med utskrift av årsredovisningen till Excel som du under vissa förutsättningar kunde få (alla rubriker skrevs ej ut i K3).
Dessutom är Återställknappens funktion åtgärdad. Den bör du använda om du fått problem med sidbryt eller underskrifter som hamnar under Tilläggsupplysningar. Observera att den återställer enbart tilläggsupplysningarna och dess ev. sidbryt etc.
Belopp m.m. behålls, därefter bör du göra om ev. sidbryt och därmed kommer de också att ligga kvar.

Missa inte att redovisa årsmomsen 26 februari!

För er som haft EU-handel och har ettårsmoms med räkenskapsår som avslutats i december, gäller att momsen ska redovisas nu senast 26 februari. Observera att det räcker att du vid något inköp från ett EU-land har angett ditt VAT-nr. Naturligtvis gäller det dig som sålt varor och tjänster till andra EU-länder också.
För Handelsbolag och registrerade enkla bolag (som avslutats i december) gäller alltid den 26 februari oavsett EU-handel eller inte

Nu finns BL Bokslut version Besk 2014.4.101 tillgänglig för nedladdning.

Versionen innehåller stöd för det regelverk som avser K3 för årsredovisningar. Funktionen avser i denna version enbart nya filer och främst aktiebolag.

I K3 läget finner du bl.a. nya noter, nya bokslutsbilagor, stöd för redovisningsprinciper, kassaflödesanalys m.m. Dessutom kommer ytterligare funktioner att läggas till i kommande versioner.

Kassaflödesanalysen skapar du antingen genom att välja den i guiden eller genom att klicka på ribbonknappen Kassaflödesanalys och om du vill visa även föregående år så väljer du det under Inställningar/Layout/Kassaflödesanalys, visa jämförelseår.

Tillfälligt problem för vissa kunder att skriva i vårt supportforum

Just nu har vissa av våra supportkunder inte möjlighet att skriva frågor i vårt supportforum support.blbokslut.se (däremot går det utmärkt att söka svar!)

Detta gäller kunder som tidigare använt programmodulen Bokslut & Årsredovisning i BL Administration  och sedan gått över till nya BL Bokslut eftersom ni har en prenumerationsartikel i vårt register som inte finns registrerat i vårt forum ännu.

Detta kommer att åtgärdas under v 7.

Notering: Detta är nu åtgärdat!

Windows XP och Windows server 2003

I samband med att ett nytt år har inletts vill vi på detta sätt påminna om att programmets stöd för Windows XP och Windows server 2003 kommer att upphöra i.o.m. att version 2015 av BLBokslut släpps (det är alltså den version som du ska använda för räkenskapsår som avslutas under 2015).
Versionen beräknas att vara klar under februari/mars.
Anledningen till att stödet upphör är (såsom vi tidigare påtalat) att Microsoft sedan april förra året slutat att utveckla dessa operativsystem ytterligare.