Hög tid att anmäla dig till BL-dagarna!

Det börjar närma sig våra BL-dagar i Malmö, Göteborg och Stockholm 6-8 september. Under vår turné bjuder vi på kostnadsfria seminarier, fika och trevliga möten – med oss och med andra kunder.

Under BL-dagen äger också våra användarträffar för BL Skatt och BL Bokslut rum och vi visar höstens nyheter i programmen. Vi lovar att vi har flera spännande saker på gång!

Välkommen du med!

Klicka här för att anmäla dig till användarträffen i BL Skatt och BL Bokslut >>

Supporten stängd 19/8

På fredag den 19/8 är supporten stängd på grund av utbildning. Du kan alltid söka efter svar på dina frågor i vårt supportforum som du når via pratbubblan Frågor och svar högst upp i programmet, eller via knappen nedan. På måndag 22/8 är vi tillbaka igen och håller öppet som vanligt!

Export till blankett R2 i BL Skatt

Denna information gäller dig som använder den nya funktionen för att exportera K2 bokslut direkt till BL Skatt. För räkenskapsår som avslutas september-december 2015 sätts inte bocken i BL Skatt för att exportera SRU. Detta gäller vid import till befintlig deklaration.
Det är bara för inlämningsperiod 4 som detta händer. Du löser detta genom att sätta bocken manuellt i BL Skatts deklarationsöversikt innan export SRU (filöverföring). Se bild.

Alternativregeln för löpande räkning slopas i K2!

Bokföringsnämnden har beslutat att i K2 ta bort möjligheten att redovisa tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln.
Företagen måste därmed redovisa intäkten från uppdrag på löpande räkning enligt huvudregeln.
Det innebär att intäkten för arbeten som utförts under räkenskapsåret ska redovisas även om de inte har fakturerats på balansdagen.
Anledningen till regeländringen är att alternativregeln strider mot EU-rätten.
Observera att det fortfarande är möjligt att ta upp intäkten i takt med faktureringen i inkomstdeklarationen.
Detta gäller för de räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

Läs mer på Bokföringsnämndens webbplats

BL Bokslut 2016.1.101 finns nu tillgänglig för nedladdning

Detta är årsversionen som ska användas för årsbokslut och årsredovisningar vars räkenskapsår avslutas under 2016.

Om du gjort årsbokslut/årsredovisning för ett bolag i den tidigare versionen (Besk 2015) av BL Bokslut så bör du använda funktionen Öppna från föregående år. På detta sätt konverteras relevant data som du använde förra året in till den fil du skapar i årets program.

BL Bokslut 2015.5.102 finns nu tillgänglig för nedladdning

Fr.o.m. denna version går det nu att använde den automatiserade överföringen till BL Skatt även då BL Skatt körs i molnet.

Korrigering har gjorts avseende sparande av filer i molnet. Vissa specialtecken får ej användas i filnamnet.

Under vissa omständigheter kunde programmet stöta på problem då en kontrollbilaga stängdes i maximerat läge. Detta är åtgärdat i denna version.