BL Bokslut 2015.5.101 finns nu tillgänglig för nedladdning

I denna version finns nu ytterligare ett alternativ under Arkiv och Import/export som heter Export till BL Skatt. Detta alternativ ger dig möjlighet att importera data automatiskt i BL Skatt från BL Bokslut. Du kan för närvarande bl.a. välja om den data du vill överföra ska överensstämma med årsredovisningens uppställning eller om överföringen ska göras strikt efter sru koder. Funktionen finns än så länge enbart i de uppställningsformer som avser K2

Nu finns också en kontrollbilaga knuten till respektive bokslutsbilaga, denna ger dig möjlighet att ange vilken typ av kontroll och avstämning som bör göras.

Observera att texterna endast är förslag och är fullt redigeringsbara. .I ett första skede finns stödet med förslag till texter avseende kontrollbilagor endast för de uppställningsformer som avser K2. Själva kontrollbilagan finns visserligen knuten till övriga uppställningformer men i dessa fall ges inga förslag till texter, man får alltså skriva texterna själv.

Fr.o.m. nu finns en bokslutsrapport att tillämpa även när det gäller förenklat årsbokslut.

BL Bokslut 2015.4.101 finns nu tillgänglig för nedladdning

Versionen innehåller bl.a. följande nyheter

Under Flerårsöversikten finns nu fält som jämför Nettoomsättningen med det föregående året och talar om den procentuella avvikelsen. Syftet med detta är att du lätt ska kunna se om avvikelsen är större än 30 %. Om så är fallet kan (obligatoriskt i K2) du kommentera detta genom att klicka i Infoga och ange kommentaren i fritextrutan direkt under Flerårsöversikten.

På onlinesidan, den sida som visas när du startar programmet, finns nu en länk till en dokumentmall avseende kontrollbalansräkning. Klicka på, ladda ned och spara mallen på det ställe du själv väljer.

Sedan tidigare kan du se om det råder en differens mellan tillgångar och skulder i balansrapporten (det visas längst ned i det blå fältet).                                                             I och med denna versions utgåva får du nu en varning om tillgångar och skulder respektive om resultatet i resultaträkningen inte stämmer med det som angetts under eget kapital i balansräkningen  i årsredovisningen.                                                                         Varningen visas (förutsatt att det ej stämmer) i samband med utskrift av årsredovisningen.

Du kan avaktivera varningsfunktionen under Inställningar/Övriga inställningar

Om du jobbar mot molnet

Förutsatt att dina säkerhetsinställningar ej avviker från det som föreslås vid installationen så skapas alltid  säkerhetskopior av dina filer lokalt. Har du ändrat denna inställning så sparas de på det ställe du ändrat till.

Detta kan vara bra att känna till, exempelvis om du vid något tillfälle behöver komma åt filen, men ej har åtkomst till Internet.

 

BL Bokslut 2015.3.101 finns nu tillgänglig för nedladdning

Från och med denna version så kan du använda funktionen Öppna från föregående år även då det gäller Funktionsindelad uppställningsform för årsredovisningen.

Versionen innehåller ytterligare en ny not, nämligen Avskrivningar m.m. på materiella och immateriella anläggningstillgångar. Denna når du endast i läget för K3 funktionsindelad eftersom det är där den bör användas.

Om företagsnamnet är så pass långt så att det i sin helhet inte får plats på försättsbladet kan du nu påverka detta med hjälp av den nya funktionen som finns under Inställningar / Layout / Fontstorlek företagsnamn. Du kan här välja att byta storlek på just företagsnamnet.

Om du i redovisningsprinciperna vill ange expempelvis ett intervall istället för en fast procentsats eller antal år, så kan du nu göra det (även när det gäller K2).I och med denna förändring så är automatiken vad gäller att räkna ut antal år baserat på den procentsats du angett borta. Du måste alltså fylla i antal år manuellt.

BLBokslut 2015.2.101 finns nu tillgänglig för nedladdning

Från och med denna version är lagring i molnet aktiverad, vilket innebär att du som beställt och anmält dig som användare av denna tjänst nu kan spara filer i molnet.

Vi mailar under de kommande dagarna ut en länk för att aktivera tjänsten till alla som har förbokat sig. Har du frågor avseende detta eller vill beställa tjänsten kan du kontakta vår säljavdelning. Du når dem på salj@blinfo.se eller per telefon 0650-54 14 00.

När du öppnar programmet första gången är du alltid utloggad. Om du vill logga in och använda molntjänsten klickar du på menyknappen längst uppe till höger. Här kan du också välja Automatisk inloggning vilket ger dig möjlighet att bli inloggad i samband med att du öppnar programmet..

Mer om molntjänsten kan du läsa i Versionsnytt som du antingen hittar här på startsidan eller i den nya versionen under Hjälp.

Om du uppdaterat till Windows 10 och inte kan öppna filen

Nu har det nya operativsystemet Windows 10 från Microsoft funnits för nedladdning
några veckor.
Vi har upptäckt att bokslutsfiler som har ett årsstämmoprotokoll/föreningsprotokoll inte
går att öppna i Windows 10.
Under vissa förutsättningar kunde BL Bokslut 2015 låsa sig när du sparar dokumentet i
t.ex. Dropbox.

Vi har nu rättat detta i vårt program, och nya versioner finns att hämta på vår hemsida.
BL Bokslut 2015 (2015.1.102) resp. BL Bokslut 2014 (2014.6.102).

Om du inte kan ladda ner versionen och har någon bokslutsfil som det brådskar med
kan du maila in den till support@blbokslut.se, så sparar vi om filen så att du kan fortsätta
jobba med den i Windows 10.

Dubbla underskrifter vid Tilläggsupplysningarna

Under vissa omständigheter kan du få problem med dubbla underskrifter.
Detta åtgärdas genom att klicka på  Återställ, vid Tilläggsupplysningarna.
Du återställer då enbart Tilläggsupplysningarna inga andra sidor påverkas.
Belopp etc. ligger kvar även i Tilläggsupplysningarna. Det som återställs är själva layouten, således kommer ev. sidbryt att försvinna och dessa måste göras om, men problemet med underskrifterna åtgärdas. Problemet kommer att åtgärdas i nästa version av Besk 2015.

Nya arbetsgivaravg. för unga (bil. 2940)

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter för unga.
De förändrade reglerna som börjar gälla från den 1 maj 2015 innebär i korthet följande:
För en anställd som vid årets början ännu inte fyllt 23 år, alltså som år 2015 är född 1992 eller senare, betalar arbetsgivaren från och med 1 maj 2015 enbart ålderspensionsavgift, 10,21 procent på utbetald lön.
För anställda som vid årets början fyllt 23 men inte 25 år, och alltså är född 1991 eller 1990 år 2015, innebär beslutet inga förändringar, arbetsgivaravgiften är fortfarande 15,49 procent.
För anställda som fyllt 25 år vid årets början (född 1989 eller tidigare) skall från 1 maj 2015 full arbetsgivaravgift, 31,42 procent, betalas.
Det nya beslutet innebär alltså en sänkning för de yngsta arbetstagarna och en höjning för de som redan fyllt 25 år.
Enligt den nedtrappning regeringen aviserat 2015 kommer nedsättningen av de sociala avgifterna för unga att slopas i två steg. Arbetsgivaravgifterna för unga uppgår under perioden 1 augusti 2015 till 30 juni 2016 till 25,46 procent. Under 2016 slopas nedsättningen helt.
På bilaga 2940 går det att ändra texterna och procentsatserna manuellt om det skulle behövas, direktstöd avseende denna förändring kommer nämligen först i höstens version av programmet