Hög tid att anmäla dig till BL-dagarna!

Det börjar närma sig våra BL-dagar i Malmö, Göteborg och Stockholm 6-8 september. Under vår turné bjuder vi på kostnadsfria seminarier, fika och trevliga möten – med oss och med andra kunder.

Under BL-dagen äger också våra användarträffar för BL Skatt och BL Bokslut rum och vi visar höstens nyheter i programmen. Vi lovar att vi har flera spännande saker på gång!

Välkommen du med!

Klicka här för att anmäla dig till användarträffen i BL Skatt och BL Bokslut >>

Supporten stängd 19/8

På fredag den 19/8 är supporten stängd på grund av utbildning. Du kan alltid söka efter svar på dina frågor i vårt supportforum som du når via pratbubblan Frågor och svar högst upp i programmet, eller via knappen nedan. På måndag 22/8 är vi tillbaka igen och håller öppet som vanligt!

BL Bokslut version 2016.2.102 finns nu tillgänglig för nedladdning.

Nu behöver du inte logga in manuellt på vår hemsida för att ladda ned och installera nya versioner (inom beskattningsåret).

Detta sker nu med automatik då du använder knappen Hämta ny version eller svarar Ja på frågan om du vill installera ny version.

Noten Inkomstskatt i K3 hanterades ej riktigt vid ett enstaka räkenskapsår.

Vissa uppdateringsproblem avseende datum för revisionsberättelsen kunde under särskilda omständigheter inträffa.

Ovanstående är åtgärdat i denna version.

 

BL Bokslut version 2016.2.101 finns nu tillgänglig för nedladdning

Noten Egen not 3 är genom sin flexibilitet avsedd att täcka ett stort användningsområde.  I K3 läget kan du nu välja att den visar räkenskapsår.

Nu kan du i Flerårsöversikten, manuellt ange helår såsom räkenskapsår. Det förutsätter att du bockat ur ckeckboxen Uppdatera värden.

I denna version finns ytterligare en ny bilaga, nämligen 2350, Långfristiga skulder kortfristig del.

När man högerklickar på ett fält i en bilaga kan man i de flesta fall välja Beräkningshjälp och anteckningar. Utskriften av denna är nu aktiverad.

 

Alternativregeln för löpande räkning slopas i K2!

Bokföringsnämnden har beslutat att i K2 ta bort möjligheten att redovisa tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln.
Företagen måste därmed redovisa intäkten från uppdrag på löpande räkning enligt huvudregeln.
Det innebär att intäkten för arbeten som utförts under räkenskapsåret ska redovisas även om de inte har fakturerats på balansdagen.
Anledningen till regeländringen är att alternativregeln strider mot EU-rätten.
Observera att det fortfarande är möjligt att ta upp intäkten i takt med faktureringen i inkomstdeklarationen.
Detta gäller för de räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

Läs mer på Bokföringsnämndens webbplats

Öppna från föregående år

Tänk på att om du använder funktionen Öppna från föregående år så får du med dig relevant data från den fil du gjorde i 2015 års program.

Förra årets UB blir dessutom IB avseende det år du nu ska göra bokslut för. Det innebär att du bör svara Nej på frågan om du vill inkludera förra årets värden då du gör ev. sieimport. Dessa värden har du ju redan i filen såsom de såg ut förra året (iom att du Öppnade från föregående år).