Programutbildning

– Heldagskurs där du lär dig använda programmet för  att upprätta bokslut och årsredovisning

Denna kurs vänder sig i första hand till dig som är nybörjare i programmet. Vi varvar teori med praktiska övningar och visar tidsbesparande finesser för att du ska bli så effektiv som möjligt i ditt arbete.

Vi går bland annat igenom:

  • Förberedelser inför årsredovisning
  • Skapa och hantera årsredovisning
  • SIE-import
  • Mallar, individuella anpassningar
  • Anläggningsregister
  • Bokslutsverifikat
  • Bilagor
  • Rapporter

Det kommer även att finnas tid för diskussioner och för egna frågor.
Utbildningstillfällen:
Stockholm 23 november 2017

Plats: Stockholm: Fatburs Brunnsgata 33 B

Tid: 09.00–16.00

Pris: 3 490 kr plus moms.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika.

Kursen genomförs i samarbete med Björn Lundén Information.

Av- och ombokningsregler
Vid avbokning av anmälan till kurs eller seminarium senast 7 dagar förekurstillfället tar vi ut en avgift på 500 kr/anmäld deltagare.

Vid avbokning senare än 7 dagar före kurstillfället återbetalas inte kursavgiften
men du blir erbjuden plats vid ett annat tillfälle.

Anmäl dig genom att ringa oss på tfn 0650-54 14 00, faxa på 0650-54 14 01
eller e-posta till order@blinfo.se

Fler utbildningar finns på vår hemsida

Utbildning hos dig…   

Vi besöker gärna ditt företag och anordnar en utbildning på plats.  Antalet deltagare är maximerat till 10 personer. Ni anordnar själva lokal (eller också kan vi göra det). Antalet närvarande företag är inte begränsat till ett, utan ni kan vara hur många som helst representerade. Kontakta oss för mer information.

…eller via fjärranslutning

Vill du köpa en snabb programutbildning om BL Bokslut är bästa och billigaste alternativet att vi utbildar dig vid ditt skrivbord. Genom att vi fjärrstyr din dator och samtidigt utbildar dig via telefon får du en individuell och mycket tidseffektiv kurs.

Pris 800 kr + moms per påbörjad timme