Om BL Bokslut

BL Bokslut är den nya generationen boksluts- och årsredovisningsprogram

Genom användande av ny modern teknik har vi utvecklat ett lättarbetat, flexibelt, pedagogiskt och kompetent program som passar lika bra för redovisnings- och revisionsbyråer som för företag.

Programmet är komplett med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen.

Lätt att använda

Programmet är mycket användarvänligt och intuitivt. Du förstår direkt hur du ska arbeta med de olika momenten och har stor frihet att redigera i årsredovisningar, ­protokoll, beräkningsbilagor och alla övriga dokument du kan skapa i programmet. Den tydliga arbetsgången och en unik överskådlighet gör att du kan arbeta med maximal effektivitet.

Komplett och utan begränsningar

BL Bokslut är ett komplett program för bokslut och årsredovisning. Du behöver inte köpa några tilläggsprogram. Det finns heller inga begränsningar när det gäller antalet företag du kan hantera i programmet.

Bokslutsbilagor och kontering

I bokslutsdelen skapar du de bilagor som du behöver till ditt bokslut.  Möjlighet finns att via SIE-import föra över text och belopp direkt från huvudboken till förvalda bilagor. I programmet finns drygt 50 bokslutsbilagor och från de flesta kan du skapa ett bokslutsverifikat.
Du kan skapa bokslutsverifikaten i olika serier. En tydlig bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto och ger dig möjlighet att administrera dina bilagor.

Anläggningsregister ingår

I BL Bokslut ingår ett anläggnings­register som automatiskt beräknar planenliga avskrivningar och vinst/förlust vid försäljningar, mm. Från anläggningsregistret ­hämtar du enkelt uppgifter till de olika bokslutsbilagorna.

Årsredovisning

Årsredovisningen skapas på ett enkelt sätt och är dessutom flexibel och lätt att redigera.
När du har gått igenom alla steg har du en färdig årsredovisning. ­Enklare kan det inte bli.

Omfattande Reko-stöd

Till varje bokslutsbilaga finns Reko-stöd i form av check­listor. Du kan även göra boksluts­rapporten direkt i programmet.

Aktiebok

I programmet finns möjlighet att föra aktiebok. Aktiebokens rapporter innehåller både historik och aktuellt ägarförhållande.

FAKTA BL BOKSLUT

 • Basuppgifter
 • Företagsuppgifter
 • Personuppgifter
 • Aktiebok med möjlighet att föra över info från personregistret.
 • Ägarförteckning och historik.
 • Pärmregister
 • Anläggningsregister
 • Automatisk beräkning av planenliga avskrivningar och vinst/förlust mm.
 • Exporterar underlag till dina bokslutsbilagor
 • Rapporter
 • Bokslut
 • Bokslutsbilagor
 • Konteringshjälp vid skapande av verifikationer från bilagor.
 • Bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto.
 • Möjlighet att skapa bokslutsbilagor automatiskt.
 • Samlingsbilagor – förteckning över konton, saldon och vilken bilaga som är knuten till dessa.
 • Konto-/Saldoregistrering:
 • Förteckning över saldon som importerats via en SIE-fil eller genom manuell registrering.
 • Uppdatering av SRU-koderna utifrån förslag.
 • Kundens kontoplan visas och kan skrivas ut.
 • Uppläggning av egna konton eller från Baskontoplanen.
 • Kopiera kontoplan från ett annat företag.
 • Balans & Resultat
 • Översikt över konton och saldon med årsredovisningens rubriker.
 • Saldon kan flyttas eller delas till önskad rubrik i årsredovisningen.
 • Översikten kan läggas bredvid bokslutsverifikatet för att se förändring av konton.
 • Bokslutsverifikat
 • Skapa, redigera och sortera verifikat.
 • Skapa bokslutsverifikat i olika serier/byta serier.
 • Konteringen på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
 • Redigera mallar
 • Basmallar för olika företagsformer.
 • Redigerbara mallar för bokslutsrapporterna.
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Rapporter
 • Årsredovisningshandlingar
 • Allmänt
 • Redigerbara mallar för årsredovisningen.
 • Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
 • Årsredovisningen är redigerbar.
 • Grunduppgifter överförs från föregående år.
 • Förvaltningsberättelse
 • Verksamhet mm.
 • Flerårsöversikt
 • Resultatdisposition
 • Tilläggsupplysningar
 • Redovisningsprinciper som går att fylla med fritext, kopiera texter, redigera eller infoga föreslagna texter.
 • Möjlighet att skapa noter automatiskt
 • Ett förslag till noter skapas baserat på de konton som importerats eller lagts upp via bokslutsverifikationer.
 • En nothanterare ger en överblick och möjlighet till omnumrering och sortering.
 • Revisionsberättelse
 • Årsstämmoprotokoll
 • Fastställelseintyg
 • Reko-stöd
 • Till varje bokslutsbilaga finns Reko-stöd i form av checklistor.
 • Bokslutsrapporten kan skapas direkt i programmet.
 • Utskriftsdialog
 • Förhandsgranskning och utskrift av rapporter.
 • Utskrift av rapporter i Word, Pdf och Excel.
 • Import/Export
 • SIE-import
 • Export från BL Bokföring till BL Bokslut.
 • SIE-export
 • Export av saldon samt basuppgifter via SRU-koder till WinSkatt.
 • Övrigt
 • Säkerhetskopiering externt och internt.
 • Snabbstart för att nå exempelvis ”Öppna”.
 • Genvägar
 • Förslag till arbetsgång.
 • Obegränsat antal företag.